DN-102
روان کننده جهت صنایع چرمسازیکیسه بافی . پشم ریسی . الیاف هالوو سالید . نساجی و کلیه صنایع بی بافت
بدون بو . قابل حل  در آبهای سخت .حل شوندگی   بلافاصله   در    آب  . قیمت رقابتی .
بسته بندی
در بشگه های 90 و گالن  های 20
کیلوئی

سلامتی
این روغن از موادی تولید گردیده که  هیچگونه  ضرر  و   زیانی برای کارگر  و محیط  زیست  نداشته  وهیچگونه گازی در هنگام کار وبادمای  نسبتا بالا متصاعد نمیشود