آنتی استاتیک  باکد 200
نانیونیک . باویسکوزیته نسبتا خوب . بدون بو . مناسب برای صنایع  مختلف از جمله : پشم ریسی ، نخ و  خصوصا :لایه های هالو . سالید .  ترموفیوز .  سوزنی و ....
آنتی استاتیک 201
کم کف . نانیونیک . باویسکوزیته مطلوب . بدون بو . مناسب برای صنایع  مختلف از جمله : پشم ریسی ، نخ و  خصوصا :لایه های هالو . سالید .  ترموفیوز .  سوزنی و ....
باقیمتی ارزان ورقابتی
آنتی استاتیک  باکد 202
بدون کف . نانیونیک . باویسکوزیته مطلوب . بدون بو . مناسب برای صنایع  مختلف از جمله : پشم ریسی ، نخ و  خصوصا :لایه های هالو . سالید .  ترموفیوز .  سوزنی و ....
باقیمتی ارزان ورقابتی
آنتی استاتیک  باکد 210
کم کف . نانیونیک . باویسکوزیته مطلوب . بدون بو . مناسب برای صنایع  مختلف از جمله : پشم ریسی ، نخ و  خصوصا :لایه های هالو . سالید .  ترموفیوز .  سوزنی و ....
تولید شده از بهترین مواد داخلی وخارجی
باماندگاری طولانی 
صفحه اول
جهت مشاهده بهتر، روی تصاویر کلیک کنید